Folk och Försvar Rikskonferens 2019 dag 2

Publicerad av Malin/Ordförande

 

Måndagens konferensprogram hade titeln ”Militärt och Civilt försvar” och det var dags för Försvarsmakten och då främst ÖB:s anförande på scenen.

 

Det genomgående och det han tryckte starkast på i sitt anförande var att människorna som arbetar i Försvarsmakten utgör den mest värdefulla tillgången som man har. Budskapet som han levererade handlade bland annat om att det måste ske en ökning av antalet kvinnor och män som arbetar eller engagerar sig frivilligt i Försvarsmakten, men också att man måste arbeta för att behålla den personal man har.

 

Att öka antalet personer som genomför Grundläggande Militär Utbildning (GMU) är en förutsättning för att skapa en rekryteringsbas till en fortsatt karriär som anställd eller frivillig inom Försvarsmakten och därför pratade ÖB om att ett av initiativen som nu tagits är att öka antalet kvinnor och män som genomför GMU från 4000 personer till 5000 personer.

 

Att personalfrågan är en prioriterad fråga inom Försvarsmakten går inte att missta, Invidzonen vill här återigen sträcka ut en hand och visa på vikten av att se vårt och andra ideella organisationers verksamhet som ett stöd i sin rekrytering. Att visa på att Försvarsmakten är en ansvarstagande myndighet som ser att hela familjen berörs av insatser vare sig dessa insatser sker internationellt eller nationellt. Många av Försvarsmaktens anställda tillbringar mycket tid hemifrån på övningar eller insatser, vi finns här som ett bollplank för de som blir kvar hemma med vardagsinsatsen.

 

Hela idéen med Folk och Försvar och denna rikskonferens är samtalen och mötena med varandra. Att vi som i sammanhanget är en ganska liten organisation får möjligheten att samtala och berätta om vår verksamhet på ett mycket avslappnat sätt breddar både vår kunskap om myndigheter och organisationer, men jag ser också att det väcker tankar hos många kring  hur anhörigfrågan hanteras av utsändande myndigheter och organisationer.

 

Att vid fikabordet under gårdagen lyfta frågan till det politiker som beslutar om insatserna och personligen förklara för riksdagsledamöter vilka frågor anhöriga ofta ställs inför under en internationell insats kändes riktigt bra. Jag tror det flesta anhöriga kan hålla med mig om att en av det vanligaste frågorna man får som anhörig är ”Varför har Sveriges soldater i Mali/Irak/Afghanistan”? I går berättade jag för en riksdagspolitiker att mitt svar på den frågan numera är ”ring dina de folkvalda politikerna och fråga för det är inte jag som beslutat om insatsen”.

 

Vi på Invidzonen tror starkt på att det inte spelar så stor roll vilken färg den utsändes uniform har eller vilken organisation man arbetar för under sin insats, de anhöriga på hemmaplan brottas med samma frågor om hur man ska orka vara ensam eller hur man ska få ihop vardagen och hur barnen ska reagera när mamma eller pappa åker. Därför välkomnar vi gärna fler myndigheter och organisationer med uppdrag att skicka personal på en internationell insats till samtal med oss. Vi har över 10 års erfarenhet av anhörigfrågan och vi finns här före, under och efter en insats så länge du vill och behöver oss.

 

Signatur: Styrelse
Tillbaka