Nu startar Folk och Försvars rikskonferens 2019

Publicerad av Malin/Ordförande

 

Konferensens första talare var Försvarsminister Peter Hultqvist som pratade om Sveriges säkerhetspolitiska prioriteringar och följdes direkt av Moderaternas partiledare Ulf Kristersson som lade fram oppositionens alternativ till svensk säkerhetspolitik. 

Försvarsministern inledde sitt anförande med att sända ett tack till alla som arbetade med bränderna under sommaren 2018 och upprepade också sitt tack till alla som gjort och gör en insats för freden i internationell tjänst. 

 

Ulf Kristersson avslutade sitt anförande med följande ord 

”Vi är nu många som känner och tar ansvar. Men några gör personligen mer än andra. Jag vill även i år skicka en varm hälsning av respekt till alla de modiga kvinnor och män som varje dag i uniform och utan uniform försvarar vårt land och våra värderingar i Mali, Irak, Afghanistan och på andra ställen i världen och här hemma i Sverige – Tack ska ni ha!” 

Dagen i övrigt har präglats av diskussioner kring Sveriges försvarssamarbeten med USA och Kinas inflytande i världen. Många intressanta men också tänkvärda anföranden. 

 

Invidzonen fick som en av Folk och Försvars 96 medlemsorganisationer möjligheten att vid ett informellt möte under under eftermiddagen berätta om vår verksamhet för H M Konungen. Vi är mycket hedrade och tackar Folk och Försvar för den möjligheten. 

 

Första kvällen avslutades med en middag. I går samtalade vi mycket om anhörigstöd vid mitt bord. Jag märker att fler och fler känner till vårt arbete även om det i går var några vid bordet som inte hört talas om oss. 

Till bordet hade jag blandat annat den norska ambassadören i Sverige som väl kände till ”Hjemmesonen” i Norge. (”Hjemmesonen” är en norsk motsvarighet till Invidzonen som vi har varit med och hjälpt till att starta upp för några år sedan.) Samtliga runt bordet var imponerade av vårt arbete och rörande överens om att det är något som verkligen behövs, men något som man faktiskt inte riktigt tänker på när man pratar internationella insatser och personal. Vid bordet satt också en representant från en utsändande organisation som nog fick upp ögonen för vårt viktiga arbete och blev väldigt intresserad. Vi får se vad det kan leda till.

 

Vi medverkar vid Folk och Försvars Rikskonferens då det ger oss som i sammanhanget är en ganska liten organisation möjligheten att träffa politiker, myndighetsrepresentanter och andra ideella organisationer under ganska avslappnade former. Vi får möjligheten att berätta om vår verksamhet och kanske få fler myndigheter och organisationer att förstå vikten av ett anhörigstöd och vad det kan ge tillbaka i form av trygg personal vid internationella insatser. 

 

Signatur: Styrelse
Tillbaka