OM BLOGGEN

Invidzonens blogg är en plats där alla som vill får chansen att skriva av sig lite. Tanken är att bloggen ska vara som ett enda kalejdoskop med tankar och berättelser från anhöriga men även veteraner. Vill du också skriva i vår blogg? Mejla din text och bild till:   eller . Självklart får du vara anonym, ange bara din signatur. Vill du ha hjälp med att hitta en symbolisk bild om du inte har egen? Det fixar vi. Varmt välkommen med ditt bidrag!


 

FoF 2018: Totalförsvar och snöstorm

Publicerad av Malin, Ordförande

Temat för konferensens andra dag är ”Att bygga ett totalförsvar” vilket är ett högaktuellt och intressant ämne då vi utanför hotellet hör hur snöstormen närmar sig och varningar för hårt väder och snödrev utfärdats.
 

Runt fikaborden skojas det om hur mycket mat som finns på Högfjällshotellet och hur länge vi skulle klara oss om vi blir insnöade här. 400 konferensdeltagare insnöade på ett hotell i fjällvärlden skulle kunna bli ett intressant socialt projekt. 

Vi kan skoja om det, men faktum är att efter Björn von Sydow, ordförande i Försvarsberedningen som nyligen lagt fram sin delrapport om totalförsvaret pratar om att det är den enskilde individens ansvar som är avgörande i en kris. Försvarsberedningen föreslår i sin rapport att individen ska ha en beredskap för att klara sin egen försörjning under en vecka utan stöd från det offentliga. Här har jag svårt att tro att Högfjällshotellet skulle ha den beredskapen för så många gäster om vi skulle bli insnöade. 

Dagen har också innehållit anföranden av bland annat överbefälhavaren Micael Bydén där han pratade om att Försvarsmakten måste öka antalet kvinnor på högre befattningar. Behovet av att ha de bästa medarbetarna både kvinnor och män och de vinster man får med en jämnare könsfördelning. Insikten av att en jämställd försvarsmakt är en starkare försvarsmakt ska genomsyra all verksamhet.  

Vi som anhörigorganisation vill här lyfta det goda exemplet att Försvarsmakten har ett formaliserat avtal med oss. Här kan vi gemensamt se till att främja rekryteringen av kvinnor till Försvarsmakten genom att bidra till ett ökat stöd för familjer och nära anhöriga. Den frågan jobbar vi gärna vidare på gemensamt med Försvarsmakten och vi ser att det finns ett behov av stödjande verksamhet även vid nationell verksamhet. När Försvarsmaktens anställda deltar i övningar ökar det också pressen på familjen hemma med allt som fortfarande måste fungera i vardagen. 

Vid kvällens informella middag fick jag möjligheten att också presentera vår verksamhet för medarbetare vid Justitiedepartementet. Bland annat pratade vi om möjligheten för anhöriga till personal inom andra myndigheter såsom tex Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Kustbevakningen att också få ta del av vår verksamhet. Det har inte så stor betydelse vilken färg på uniformen den utsände har, som anhörig har du ungefär samma frågeställningar och problem i vardagen som måste lösas när någon är borta. Vi som organisation kan påbörja ett arbete för att bredda och informera fler myndigheter om vikten av att se hela familjen och att se ett avtal med oss som något rekryteringsfrämjande och ett erkännande till de som delvis gör det möjligt för myndigheten att kunna skicka ut personal. 

Kvällen avslutades med ett mingel där frivilliga försvarsorganisationer bjudit in utvalda konferensgäster till en stund för vidare samtal och möjlighet att nätverka. Vid minglet träffade jag en person som själv är anhörig till en av de soldater som just nu befinner sig i Mali. Han visste inget om vår verksamhet då han inte varit på de anhörigträffar som anordnats innan avfärden. Detta visar på vikten av att informationen om vår organisation måste spridas via Försvarsmakten även utanför de formaliserade anhörigträffarna. Alla har inte möjlighet att resa långt för att närvara vid träffarna, men måste ändå kunna nås av samma information. Tillsammans med de övriga pusselorganisationerna tittar vi på en gemensam hemsida med utgångspunkt från Försvarsmaktens webbplats där anhöriga får möjligheten att på ett enkelt sätt hitta alla våra organisationer och därmed få möjlighet att ta del av den gemenskap vi har även om man inte har möjlighet att närvara vid någon träff. 

Nu ska vi strax ge oss ut i snöstormen för att ta oss till konferenssalen där den tredje dagen ska inledas. Hur det står till med vår beredskap i snöstormen återstår att se.

Signatur: Styrelse
Tillbaka

SOCIALA MEDIER