OM BLOGGEN

Invidzonens blogg är en plats där alla som vill får chansen att skriva av sig lite. Tanken är att bloggen ska vara som ett enda kalejdoskop med tankar och berättelser från anhöriga men även veteraner. Vill du också skriva i vår blogg? Mejla din text och bild till:   eller . Självklart får du vara anonym, ange bara din signatur. Vill du ha hjälp med att hitta en symbolisk bild om du inte har egen? Det fixar vi. Varmt välkommen med ditt bidrag!


 

Almedalen 2017 – tisdag 4 juli

Publicerad av Dominik

Foto: Astrid Regemo

FRAMTIDENS IDEELLA ENGAGEMANG

Omvärlden förändras och samhällets olika funktioner måste följa med i utvecklingen, detta gäller inte minst på det säkerhetspolitiska området, något som många av Almedalens seminarier handlar om 2017. Paneler fyllda av experter diskuterar allt från framtidens veteranpolitik till hur vi ska försvara oss mot desinformation och propaganda i en allt mer digitaliserad värld.

Att frivilliga utgör en stor resurs för samhället, i så väl fred som kris eller krig – råder det ingen tvekan om. Men hur kan framtidens nya frivillighet se ut för att möta samhällets utmaningar? Det är en fråga som diskuteras på ett seminarium med titeln ”Den nya frivilligheten” som arrangerades av Försvarspolitisk Arena, som är ett forum för debatter och samtal om allt som rör försvarspolitik i Almedalen. Främst två aspekter sticker ut under samtalen.

Det ena är frågan om kompetens och kvalifikationer – en allmän trend i samhället är att allt fler yrken kräver mer och mer kvalificerade arbetare, något som speglas även där ideella krafter verkar. Visst finns det fortfarande behov även av att de enklaste uppgifter utförs på sina håll, men generellt höjs tröskeln för att engagera sig frivilligt menar panelen. Organisationer letar efter frivilliga med specialiserade kompetenser som terapeuter eller ingenjörer, men investerar även själva i olika utbildningar och certifieringar av sina medlemmar och startsträckan från att ha blivit medlem till att faktiskt kunna utföra det ideella arbetet blir ofta längre och längre. Ett stort hjärta räcker långt, men kanske inte hela vägen.

Den andra frågan som skapar mycket diskussion är den om nya former för medlemskap. Hur människor väljer att engagera sig förändras, och ett klassiskt medlemskap i form av en ifylld blankett, en betald medlemsavgift och kanske ett medlemskort som förnyas år efter år – är inte vad som verkar locka dem som vill engagera sig ideellt idag.

Människor vill engagera sig, men mer tillfälligt när det passar dem själva och kanske även med ganska specifika uppgifter och frågor. Att delta i en förenings hela utbud av aktiviteter, och dessutom i ett regelbundet och förutbestämt schema blir allt mindre attraktivt om vi får tro panelen. Dessutom visar en undersökning som Röda Korset låtit göra, att frivilligt engagemang i fred är något helt annat än frivilligt engagemang i kris – ytterligare en aspekt för organisationer med många frivilliga resurser att beakta.

 

Signatur: Styrelse
Tillbaka

SOCIALA MEDIER