Invidzonens kansli består av fyra anställda. Samtliga arbetar även som stödpersoner i mentorgruppen och handleder övriga mentorer vid behov. Invidzonens kansli arbetar med allt möjligt, vi gör alltifrån egen tryckmaterial, uppdaterar hemsidan, genomför aktiviteter och träffar, föreläser och mycket mer.

Kansliet verkställer styrelsens och medlemmarnas beslut och verksamhetschefen rapporterar månatligt till styrelsen.

Telefon, växel: 08–400 20 388
Gemensam mejlbox:

 

Vi som arbetar här:

 

Cesilia Karlsson Kabaca

Grundare, generalsekreterare och huvudprojektledare för samtliga projekt.

Cesilia är ansvarig för personal, avtal och återrapportering, drift, ekonomi samt har huvudansvar för föreningens åtaganden. Generalsekreteraren rapporterar direkt till styrelsen.
Tfn: 0761-77 99 30
Mejladress:

Läs mer om Cesilia här

 

Anna Nybling

Mentoransvarig och projektledare.

Anna ansvarar för kontakten med samarbetsorganisationer, koordinerar föreläsningar och träffar, stödjer och samordnar mentorgruppen, ansvarar för medlemsregistret samt andra projekt på Invidzonens kansli.
Tfn: 0735-08 97 78
Mejladress:

 

Magdalena Winbo

Kansliassistent.

Magdalena ansvarar för projektet Nära-kära-dockan samt administration kring medaljer, medlemsregister, tidningar och mycket annat på vårt kansli.
Hon är DPO Data Protection Office på Invidzonen gällande GDPR-förordningen.
Tfn: 0735-11 39 61
Mejladress:

 

Astrid Regemo

Grafisk formgivare och webmaster.

Astrid arbetar med att formgiva våra trycksaker, inbjudningar samt material, uppdateringar och publiceringar på webbplatsen och appen.
Tfn: 073-500 17 16
Mejladress:

 

SOCIALA MEDIER