Invidzonens kansli består av fyra anställda. Samtliga arbetar även som stödpersoner i mentorgruppen och handleder övriga mentorer vid behov. Invidzonens kansli arbetar med allt möjligt, vi gör alltifrån egen tryckmaterial, uppdaterar hemsidan, genomför aktiviteter och träffar, föreläser och mycket mer.

Kansliet verkställer styrelsens och medlemmarnas beslut och verksamhetschefen rapporterar månatligt till styrelsen.

Telefon, växel: 08–400 20 388
Gemensam mejlbox:

 

Vi som arbetar här:

 

Cesilia Karlsson Kabaca

Grundare, generalsekreterare och huvudprojektledare för samtliga projekt.

Cesilia är ansvarig för personal, avtal och återrapportering, drift, ekonomi samt har huvudansvar för föreningens åtaganden. Generalsekreteraren rapporterar direkt till styrelsen.
Tfn: 0761-77 99 30
Mejladress: cesilia(at)invidzonen.se

Läs mer om Cesilia här

 

Anna Nybling

Verksamhetsledare, anhörigstöd

Anna ansvarar för föräldra- och familjecoaching, kontakten med samarbetsorganisationer, koordinerar föreläsningar och träffar, stödjer och samordnar mentor- och volontärgruppen.
Tfn: 073-508 97 78
Mejladress: anna(at)invidzonen.se

 

Magdalena Winbo

Kansliassistent.

Magdalena ansvarar för sociala medier, projektet Nära-kära-dockan och medlemsregistret, administrationen kring medaljer, tidningar.
Tfn: 0735-11 39 61
Mejladress: magdalena(at)invidzonen.se

 

Astrid Regemo

Grafisk formgivare och webmaster.

Astrid ansvarar för formgivning av våra trycksaker, inbjudningar samt material, uppdateringar och publiceringar på webbplatsen och appen.
Hon är DPO Data Protection Office på Invidzonen gällande GDPR-förordningen.
Tfn: 073-500 17 16
Mejladress: astrid(at)invidzonen.se

 

Niina Frölid

Kansliassistent.

Niina Frölid hittar man på kansliet två dagar i veckan. Hon ansvarar för att hjälpa Anna med planering och genomförande av Familjehelger. Hon är utbildad idrottslärare med en lång karriär inom skolan samt arbete inom friskvård och engagemang i olika idrottsföreningar.

Tfn: 0735-34 39 83
Mejladress: niina(at)invidzonen.se