Om Invidzonens mentorer

Här på Invidzonen har vi mentorer som arbetar som samtalsstödjare för dig som är anhörig till personal på internationellt uppdrag. Via vårt mentornätverk får du möjlighet att prata med någon som har varit med om en liknande situation. Våra mentorer är erfarna anhöriga och har gjort minst en insats på hemmaplan. Mentorerna är medmänniskor som arbetar ideellt för att dela med sig av sina lärdomar och ge sina erfarenheter en ytterligare mening.

 

 

Vilka kan bli mentorer? Alla våra mentorer är anhöriga men vissa av oss har även dubbel erfarenhet och har själv genomfört en utlandsinsats. Några mentorer är föräldrar till utlandstjänstgörande och andra är partners med en eller flera barn, små eller större, att ansvara för.

 


Vad gör en mentor? I mentoruppdraget ingår att stötta andra anhöriga exempelvis genom

  • vår anhörigchatt
  • forumet
  • en mer privat kontakt via mejl
  • telefon
  • sms
  • att träffas för ett personligt samtal
     

 

Chattkarantän. Eftersom det kan vara ett stort ansvar att tackla andra anhörigas frågor, oro och funderingar har Invidzonen som policy att vi mentorer inte får vara aktiva i vår chatt medan våra närstående tjänstgör på internationell insats. Vi sätts i "chatt-karantän" under pågående insatstid.

 


 

Tystnadsplikt. Vi arbetar under tystnadsplikt och alla mentorer och volontärer måste skriva på ett tystnadspliktsavtal.

  

 

Belastningsregistret. Förutom tystnadspliktsavtalet så begär Invidzonen in utdrag ur belastningsregistret på alla aktiva mentorer. Detta med anledning av att vi har kontakt med alla grupper i vårt stödarbete, dvs. även barn och ungdomar. Invidzonens policy är att man inte får ha en dom på sig för något kränkande brott.

 


 

 

Uppdragsavtal. Alla mentorer skriver även på ett avtal där det tydligt står vad som förväntas i deras uppdrag som mentor på Invidzonen.

 


 

Faddersystem. Som ny mentor har man hjälp och stöd av en mer erfaren mentor som agerar fadder till dess att man känner att man kan ”stå på egna ben” i sitt uppdrag som mentor och samtalsstödjare.